zondag 11 oktober 2015

Huichelen:

HUIGELEN, ja wat is nu huigelen of wanneer ben je een huigelaar?

Omdat het hier gaat om mijn persoonlijke beleving, mijn persoonlijke interpretation verwoord ik hier hoe ik HUICHELEN beleef en ervaar.

De Nederlandse Encyclopedie geeft 5 uitleggingen aan het woord huigelaar:

1.) Huigelaar:
de huichelaar zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['hœyxəlar] Verbuigingen:   huichelaar|s (meerv.) de huichelaar|ster zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['hœyxəlar|stər] Verbuigingen:   huichelaarster|s (meerv.)iemand die niet eerlijk is, die een an...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/huichelaar

2.) Huigelaar:
Let op: Spelling (deels) uit 1864: m.
~STER, v. (-s), schijnheilige, valschaard; kwezel.
*...ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), schijnheilig, op schijnheilige wijze.
*...ARIJ, (B. HUICHELIJ, HUICHELING), v. (-en), schijnheiligheid, kwezelarij.
*...EN, ow. [gelijkvloeiend] (ik huichelde, heb gehuicheld),...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

3.) Huigelaar:
farizeeër, jezuïet, komediant, veinzaard, veinzer, hypocriet, schijnheilige
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/huichelaar

4.) Huigelaar:
•iemand die bepaalde waarden aan anderen voorhoudt, maar er zelf niet naar leeft
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/huichelaar

5.) Huigelaar:
1) Fantast 2) Femel 3) Farizeeër 4) Gluiperd 5) Geveinsde 6) Hypocriet 7) Januskop 8) Komediant 9) Komediespeler 10) Mooidoener 11) Persoonsbenaming 12) Slappeling 13) Simulant 14) Schijnvrome 15) Schijnheilige 16) Tartuffe 17) Veinzaard 18) Veinzer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HUICHELAAR/1

Waarom ik mijn tijd verdoe met zoeken naar definities en uitleg van een huigelaar? Dat wil ik nu graag uitleggen.

Dit komt allereerst vanuit de nood en verdriet van mijn hart. Huigelen is voor mij wanneer o.a. personen zich lief en mooi voordoen in een gezeldschap terwijl er naar elkaar toe géén vrede heerst en is. Dat er onuitgesproken zaken zijn en dat er dan net wordt gedaan alsof er niets aan de hand is. Dát is voor mij persoonlijk HUIGELEN. En het komt voor mij nog harder aan van mede-christenen.

Dit houdt voor mij dan ook in, dat wanneer ik een persoon of personen tegenkom in publiek of één op één, dat ik daar niet een gezellig gesprek mee zal voeren als er nog onuitgesproken zaken zijn, dat ik deze persoon of personen zoals gewoon in de motorwereld geen HUG zal geven maar een hand uit beleefdheid en om de afstand die ik dan graag wil behouden..

Ongeacht de consequenties zal ik mij niet laten verleiden mee te doen aan dit circus en draag ik de volledige verantwoording voor mijn uitspraken (ook hier publiekelijk opgeschreven). Ik heb de hartelijke wens rechtop te lopen en voor niemand mijn ogen te hoeven neer slaan als alleen voor HEM. Mijn HEER en HEILAND die ik dagelijks tekort doe met mijn zonde en kwaad..

Kan ik mij opstellen en dit doen als CHRISTEN zoals ik hierboven heb omschreven? Ik denk hierop volmondig JA te kunnen zeggen. Ik refereer hierbij aan drie stukken uit de BIJBEL:

Job 13:16
Ook zal Hij mij tot zaligheid zijn; maar een huichelaar zal voor Zijn aangezicht niet komen.

Job 17:8
De oprechten zullen hierover verbaasd zijn, en de onschuldige zal zich tegen den huichelaar opmaken;

Spreuken 11:9
De huichelaar verderft zijn naaste door den mond; maar door wetenschap worden de rechtvaardigen bevrijd.

Ben ikzelf dan geen huigelaar? Hiertegen wil ik vechten met alles wat in mij is zoals eerder geschreven en zaken uitspreken, Bent u van mening dat ik  ondanks wat ik hier schrijf een huigelaar ben, wil ik u als eerste vragen om oprechte vergeving en laat het mij weten alstublieft zodat we het kunnen uitpraten zodat het niet meer tussen ons in staat.

Uit de weg ruimen van dit soort gedachtes die ruimte geven aan de satan om verdeeldheid te creeeren juist ook onder de christenen. Dit moeten we met alles wat in ons is zien te voorkomen. Alles wat  in de weg staat om een open ontmoeting met elkaar te kunnen en mogen hebben met een schoon hart en schone gedachten.

Wat zou dat toch een zegen zijn. Dit is mijn verlangen en wens.Geen opmerkingen:

Een reactie posten