dinsdag 29 januari 2019

WAARSCHUWINGSBERICHT Inbouwnavigatie.com Spijkenisse
Waarschuwingsbericht Inbouwnavigatie.com

Ik wil een ieder waarschuwen alvorens een stap te maken richting inbouwnavigatie.com te Spijkenisse. 
Het spreekwoord is hier absoluut van toepassing: "Bezint eer ge begint."

Hieronder een paar links waar u zich kunt inlezen en die niet door mijzelf maar andere gedupeerde zijn geschreven: (Schrikbarend te noemen).

https://www.kiaclub.nl/topic/22423-inbouwnavigatiecom-opgepast/

Ik heb in september 2018 een multimediaradio gekocht bij dit bedrijf. Vanaf dag 1 problemen ondervonden. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet het genoemde product alle eigenschappen hebben die nodig zijn om het normaal te kunnen gebruiken. Dat is/was nu niet zo. Ik heb over dit product de volgende klachten kenbaar gemaakt via vele e-mails:

Overzicht:
1.    Geen duidelijke handleiding;
2.    Geen installatie handleiding;
3.    HOME-Button blijft met grote regelmaat hangen;
4.    Kan geen Updates installeren m.b.t. navigatie;
5.    Bleutooth verbinding kan niet meer worden gecreëerd;
6.    WiFi verbinding kan niet worden gemaakt;
7.    Met grote regelmaat stopt de genoemde multimedia radio tijdens navigeren.
8.    Manier van aansluiten achteruitrijcamera is verkeerd omschreven op uw website en u refereert naar een meneer bij VW-Nederland / PON Dealer die men daar niet eens kent.
9.    DAB ontvangst levert veel storingen op.
Al deze klachten zijn u inmiddels kenbaar gemaakt. Vanaf dag levering had ik al problemen en uw agressieve manier van toon en handelen maakten de communicatie er niet makkelijker op.

Het bedrijf reageerde nergens op en heeft mij gewoon aan mijn lot overgelaten tot 20 januari 2019. Ik heb toen een eerste review geschreven via Google, Dit kun je bereiken door in de zoekbalk van GOOGLE inbouwnavigatie in te tikken. J e krijgt aan de rechterkant twee foto's van het bedrijf en daar net onder zie je REVIEWS staan. Daar klik je op. Als je dan ook nog eens een keuze maakt op LAAGSTE REVIEWS dan schrik je enorm. Je kunt ook in de GOOGLE ZOEKBALK het volgende intikken:  reviews inbouwnavigatie spijkenisse” Dit zegt denk ik genoeg.

Vervolgens heb ik ook reviews geplaatst via:
- Webwinkelkeur;
- ConsuWijzer;
- Kia Club
- Klachtenkompas;
- Thuiswinkel Klacht nummer: 25121;
- TROS/RADAR
- TrustPilot;
- Klachten.nl
Bij TROS/RADAR en CONSUWIJZER was dit bedrijf inmiddels al bekent.

Deze acties zorgde ervoor dat het genoemde bedrijf mij (tegen alle verzoeken in om communicatie uitsluitend per mail te laten verlopen) heeft gebeld en mij heeft bedreigd met een rechtszaak wegens smaad. Daarna op vrijdag 25 januari 2019 heeft dit bedrijf nogmaals een poging gedaan mij telefonisch te benaderen, maar die heb ik niet beantwoord wat als gevolg had dat ik een mail kreeg. Zeer dwingend en agressief. En,…..jawel hun jurist zou naast hun zitten aan de telefoon of ik maar even wilde bellen. WAARSCHUWING, ga hier nooit op in en zorg ervoor dat alles uitsluitend via mail of briefwisseling afgehandeld wordt. Leugens en bedrog aan alle kanten wat ik kan aantonen via een compleet dossier wat ik heb aangelegd. Dit waren overigens de eerste keren dat er vanuit het gemoemde bedrijf eindelijk reacties kwamen.

Ik heb dit bedrijf als laatste een officiële INGEBREKENSTELLINSBRIEF geschreven. 
Zie hieronder kopie brief:

Inbouwnavigatie.com
T.a.v. Sylvia Hogenboom
Oberonweg 262,
3208 PG Spijkenisse
E. verkoop@inbouwnavigatie.com
M. 06-43084166Datum:
Uw referentie:
Contactpersoon:
dinsdag 29 januari 2019
20190128 - Inbouwnavigatie.com
Mike van de Beek
© 2019
Betreft/Onderwerp: Ingebrekestelling,

Geachte Inbouwnavigatie, Liesbeth Molendijk / Sylvia Hogeboom.

Op 24-09-2018 kocht ik bij u een multimediaradio, ordernummer: 6582 voor een bedrag van € 460,00. Ik had graag een nog meer precieze omschrijving willen geven maar heb tot op de dag van vandaag (zie dagtekening) nog steeds geen gebruiksaanwijzing en/of installatiehandleiding van u ontvangen.
Volgens het Burgerlijk Wetboek moet het genoemde product alle eigenschappen hebben die nodig zijn om het normaal te kunnen gebruiken. Dat is nu niet zo. Ik heb over dit product de volgende klachten:
1.   Geen duidelijke handleiding;
2.   Geen installatie handleiding;
3.   HOME-Button blijft met grote regelmaat hangen;
4.   Kan geen Updates installeren m.b.t. navigatie;
5.   Bleutooth verbinding kan niet meer worden gecreëerd;
6.   WiFi verbinding kan niet worden gemaakt;
7.   Met grote regelmaat stopt de genoemde multimedia radio tijdens navigeren.
8.   Manier van aansluiten achteruitrijcamera is verkeerd omschreven op uw website en u refereert naar een meneer bij VW-Nederland / PON Dealer die men daar niet eens kent.
9.   DAB ontvangst levert veel storingen op.
Al deze klachten zijn u inmiddels kenbaar gemaakt. Vanaf dag levering had ik al problemen en uw agressieve manier van toon en handelen maakten de communicatie er niet makkelijker op.
Ik heb u diverse malen om hulp gevraagd aan u hetgeen u mij niet hebt gegeven.  Alles zou volgens uw zeggen aan mijzelf liggen. Echter, speciaal nog de moeite genomen vanuit Marknesse naar Spijkenisse te komen en daar heeft een door u ingehuurd bedrijfje wat installatie werkzaamheden uitvoert het een en ander aangepast. Kosten hiervoor waren € 35,00 wat u mij naast deze ellende in rekening hebt gebracht naast de uren en kilometers die het mij heeft gekost om dit uit te laten voeren. Dit had voorkomen kunnen worden door een deugdelijke en duidelijke handleiding / gebruiksaanwijzing te leveren waar ik al vanaf dag levering om heb gevraagd.
Ik heb u ook gevraagd het aangekochte product terug te nemen. Dit heeft u al vanaf dag 1 van levering geweigerd. (zie e-mail) U heeft mij ook niet de mogelijkheid gegeven om het product te repareren of ter reparatie aan te bieden. Dit strookt niet met ons telefonisch onderhoud wat wij hebben gehad alvorens ik het product bij u kocht. Dit was allemaal volgens u geen enkel probleem en uw bedrijf zou bekend staan om de uitmuntende service die zou worden verleend. HELAAS wat ben ik hier bedrogen uitgekomen.
Het vertrouwen in u, uw bedrijf en collega’s is volledig weg door uw onbeschofte manier van doen, gewoon niet reageren op mijn e-mails, mails die gewoon niet worden gelezen volgens uzelf, uw agressieve manier van handelen, leugens waar ik mee wordt geconfronteerd de negatieve reviews die ik overal op het internet tegenkom, zelfs bij TROS/RADAR, KLACHTEN.NL, KIA CLUB FORUM, TRUSTPILOT en zelfs een concullega die een volledige pagina aan uw bedrijf refereert Caraudioexpert.nl  en wil daarom volledig van u af om nooit meer iets met u te maken te hebben.
Ik heb u duidelijk aan gegeven NIET telefonisch door u, uw bedrijf of wie daar ook mee te maken heeft benaderd wil worden. Alles uitsluitend per e-mail of brief als er nog wordt gecorrespondeerd. Dit hebt u jl., vrijdag 25 januari 2019 niet gerespecteerd en ondanks dit verzoek toch een poging gewaagd. Wederom een houding van u waarin u laat zien weinig of geen respect te hebben voor een ingediend verzoek.
 Via deze brief bied ik u voor de laatste keer de mogelijkheid om tot een passende oplossing te komen. Ik vraag u daarom om met een passend voorstel te komen gezien de kosten die ik heb gehad tot nu toe en heb gemaakt en schade. Hierbij ten overvloede nog even een overzichtje.
U vraagt mij  via TRUSTPILOT en via e-mail wat ik als tegemoetkoming redelijk acht.
1.   Ik heb voor de radio betaald € 460,00 (Orderbevestiging – 6582) voldoet totaal niet.
2.   Vervolgens tijd en kilometers kwijt door aanpassingen welke zijn uitgevoerd door een monteur die u opdracht hebt gegeven tot deze werkzaamheden. (minimaal 357 Km want ik heb ook nog naar de monteur en terug moeten rijden) á € 0,20 = € 71.40;
3.    De monteur ook nog eens (onterecht) betaald € 35,00;
4.   Dan  heb ik het nog niet eens over de misleidende uitleg op uw website hetgeen mij een rekening heeft opgeleverd van € 373,31 via VW-garage van der Heide waarvan ik u op de hoogte heb gebracht inclusief printscreens van hetgeen op uw website staat m.b.t. de uitleg aansluiting radio.
Grofweg bij elkaar opgeteld (zonder rekening VW-garage) heb ik een schadepost van minimaal: € 566,40

Inmiddels hebt u via uw e-mail laten weten u niet meer geroepen te voelen enige schadeloosstellingen betalen in tegenstelling tot uw openbare voorstel. Ook hier refereer ik naar mijn voorgaande e-mails waarin ik u duidelijk kenbaar heb gemaakt al mijn rechten te reserveren en alle kosten die voortvloeien uit het halen van mijn recht op u verhaald zullen worden. Kosten, opgemaakt bij staat.
Ook nu probeert u via de publieke sector een net voorkomen op te houden door de vraag te stellen wat of ik een redelijke tegemoetkoming acht. Deze vraag is door u gesteld aan mij  op het forum van TRUSTPILOT. Uw mails van vrijdag de 25e januari 2019 laten echter uw ware aard zien waarin u kenbaar maakt zich niet geroepen te voelen om hier nog aandacht aan te besteden.
Volgens wet- en regelgeving ben ik verplicht u nogmaals een officiële brief te verzenden en u nogmaals in gebreke te stellen, om zodoende mijn rechten te waarborgen voor de gang naar de rechtbank. Vandaar dat u deze brief nog van mij toegezonden krijgt tegen mijn uitspraak van jl. zaterdag in..
In reparatie heb ik totaal geen vertrouwen of u moet met een degelijk voorstel komen wat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat en waar ik vertrouwen in zou hebben. Ik denk echter dat dit in dit leven niet meer gaat gebeuren en verzoek u daarom vriendelijk doch zeer dringend met een voorstel te komen waardoor wij volledig van elkaar af zijn en nooit meer met elkaar te maken hebben of krijgen. Het aangeschafte product ben ik bereid naar u toe te sturen maar heb de wens nooit meer  daarmee te maken te hebben. In mijn beleving is de koopovereenkomst al lang geleden ontbonden doordat u op vele fronten ernstig in gebreke bent gebleven.
Voor de duidelijkheid, als u binnen 2 dagen na dagtekening niet reageert met een passend voorstel via de e-mail of per brief dan dient u de koopovereenkomst (zoals meerdere keren aan u gemeld) als ontbonden te beschouwen. Bovendien stel ik u in dat geval nu alvast aansprakelijk voor alle schade die ik heb geleden en nog zal lijden en voor alle kosten per staat op te maken. Wanneer de gang naar de advocaat en rechtbank in werking is gezet heeft het weinig of geen zin  meer om te reageren want dan gaan we voor alles en hopen uw werkwijze te kunnen stoppen zodat er niet nog meerdere slachtoffers ten prooi vallen aan uw handelswijze. U hebt dan meer dan voldoende kansen en tijd gehad die u niet wenst te benutten.

In afwachting van uw reactie en groet,
Mike van de Beek
Bijlagen: 0
Einde kopie brief.

Alle reviews en organisaties die ik had benaderd alsook deze laatste brief resulteerde uiteindelijk in een voorstel per e-mail dat het aankoopbedrag zou worden terugbetaald. 
Zie hieronder kopie E-mail

Van: inbouwnavigatie [mailto:verkoop@inbouwnavigatie.com
Verzonden: maandag 28 januari 2019 10:21

Aan: 'Mike VanDeBeek' <info@mikevandebeek.nl>

Onderwerp: RE: Ingebrekestelling ordernummer: 6582 / ontbinden koopovereenkomst


Geachte heer van Beek,
Ik ga niet steeds in herhaling met u vallen.

U kunt een koopovereenkomst pas ontbinden wanneer u de leverancier in de gelegenheid heeft gesteld om het “defecte “product te herstellen cq te vervangen. Dit heeft u nog niet gedaan. Op dit moment bent u dus, hoe vervelend u het ook vind, zelf in gebreke.

Als u zo graag naar de rechtbank wilt dan moet u dan maar gelijk doen, totdat u het product niet aan ons verzonden heeft voor herstel kunnen wij formeel geen zaak tegen u starten. Wij zullen in contra ons verweer doen bij de rechtbank, voor ons geen probleem.

Tevens zullen wij u aansprakelijk stellen voor smaad en laster in deze zelfde zaak. Ik heb u al gevraagd om een voorstel te doen zodat buiten rechtwege middelen afscheid van elkaar kunnen nemen. Dit heeft u ook nog niet gedaan.

Ik zal u dan maar een voorstel doen, en ik verneem daar graag vandaag op anders vervalt dit voorstel. U retourneert ons het product compleet terug. Wij zullen uw aankoop bedrag van het toestel retourneren. U kunt het product in de winkel aan ons retourneren dan krijgt u het betaalde bedrag contant terug. Als u dit per past wilt retourneren dan zult u het na ontvangst van het product via de bank retour krijgen.

Indien met dit voorstel akkoord dan betekent het ook dat partijen over en weer finale kwijting verlenen en dat betekend dus ook dat u uw geplaatste recensies, zoals voorgesteld door u  zelf, zult verwijderen.

Ik hoor het graag van u. Indien u niet akkoord wilt gaan, ook prima, dan wachten wij het product retour  van u voor herstel.

De gebruiksaanwijzing ligt hier klaar. Deze is niet digitaal. Indien u het product retourneert dan heeft u de handleiding niet meer nodig. Indien u hem aanbiedt voor herstel dan zullen wij de handleiding aan u toesturen samen met het herstelde toestel.

Op dit moment wordt u aansprakelijk gehouden voor het verspreiden van smaad en laster en de materiële en inmateriele schade hiervan
Onder voorbehoud van onze rechten en weren verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
Kind Regards,

Liesbeth Molendijk.
Oberonweg 262
3208 PG  Spijkenisse
Tel 010 2026502

Einde kopie E-mail:


Daar heb ik als volgt op gereageerd:
Van: Mike VanDeBeek [mailto:info@mikevandebeek.nl
Verzonden: maandag 28 januari 2019 11:57

Aan: 'inbouwnavigatie'

CC: 'Mike VanDeBeek'

Onderwerp: RE: Ingebrekestelling ordernummer: 6582 / ontbinden koopovereenkomst

Urgentie: Hoog


Geachte,
Ik ga akkoord met uw voorstel. Ik zal proberen persoonlijk bij u langs te komen en de zaken meteen af te wikkelen. Dat zal vermoedelijk a.s. vrijdag worden. Graag verneem ik van u of u cash geld hebt klaar liggen.

Ik ga verder geen enkele discussie met u aan of wie dan ook. Ik lever de radio af, geopende doos zodat u alles kunt controleren en bekijken. Graag ontvang ik dan zonder gemor en ophef het aankoopbedrag retour. Wanneer ik thuis ben gekomen zal ik alle reviews van het web halen alsook mijn BLOG zoals ik u heb toegezegd.
Hoor graag van u
Einde kopie antwoord e-mail:

Dit heeft er in geresulteerd dat ik maandag 28 januari 2019 meteen met een kameraad in de auto ben gestapt inclusief het aangekochte product en naar Spijkenisse ben gereden. Onderweg werden er weer eisen gesteld, ik moest ogenblikkelijk alle reviews verwijderen. Dit bleek tijdens de autorit uiteraard niet mogelijk te zijn. Ik ben echter iemand van afspraken en heb zoveel als mogelijk meteen verwijderd toen ik bij het bedrijf was in Spijkenisse. Echter niet alle gegevens bij de hand en (onderdeel van mijn eigen afspraak) ik heb toegezegd alles te verwijderen nog dezelfde dag en heb mij daaraan gehouden.

Ook nu weer onbeschoft en onredelijk gedrag (waarvan getuige). Vervolgens moest ik een papier ondertekenen. Dat was een zogeheten creditnota wat ik gedaan heb en vervolgens heeft Sylvia, die zich ook wel Karin noemt en toch ook weer anders heet namelijk Kanchan Sabharwal mij € 450,00 euro uitbetaald cash. Wij zijn de zaak uitgegaan en richting huis gereden. Nog geen 10 minuten onderweg of alweer een dreigende e-mail ontvangen van dit bedrijf, 
waarvan kopie:

Geachte heer
U heeft wederom de reviews conform afspraak niet weggehaald
De review is nogsteeds zichtbaar op
Trustpilot
Webwinkel keurmerk
Google

U dient conform afspraak deze reviews weg te halen, zoals u getekend h eeft en in uw emails afgesproken heeft , uiterlijk vandaag voor 2400 uur.
Mocht u in  gebreke blijven dan zullen wij morgenochtend u op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag gaan manen en middels voorlopige voorziening beslag voor de zekerheid van de nakoming van de verlichting bij de rechtbank Rotterdam aanvragen.

Ik hoop dat u het niet zo ver zal laten komen.
Onder voorbehoud van onze rechten en weren verblijven wij

Met vriendelijke groeten,
Kind Regards,

Liesbeth Molendijk
Oberonweg 262
3208 PG  Spijkenisse
Tel 010 2026502

Einde kopie 

Jammer en erg storend dat dit bedrijf zo hardleers is en nog weer probeert na te trappen. Ik ben nog niet eens in de gelegenheid geweest. En zou dit bedrijf in haar recht hebben gestaan, dan was het nooit zover gekomen dat er een betaling zou worden gedaan. Dreigementen dat er gestart zou worden met een rechtszaak is niet door hun uitgevoerd, en uitspraken zijn bij navraag (alles zwart op wit) helaas ook allemaal leugens. Het is niet te bevatten dat een bedrijf op deze manier zaken wil doen en blijft doen gezien alle negatieve tijd.

Thuisgekomen heb ik een brief geschreven omdat verschillende partijen die ik had benaderd om deze zaak aanhangig te maken wilde weten wat en hoe de afloop was. Waarvan hieronder een kopie:

Alle betrokken partijen en instanties inzake:
Inbouwnavigatie.com versus Mike van de beek

Datum:
Uw referentie:
Contactpersoon:
dinsdag 29 januari 2019
20190128 – Zaak 98% opgelost brief
Mike van de Beek
© 2019
Betreft: Geschil met inbouwnavigatie.com gedeeltelijk opgelost,
Beste lezer(s),

Het geschil met inbouwnavigatie.com is voor het grootste gedeelte opgelost en ik geef u hieronder weer. Vandaag 28 januari ontving ik een e-mail van inbouwnavigatie.com ondertekend door Liesbeth Molendijk.

Kopie ontvangen e-mail:
Van: inbouwnavigatie [mailto:verkoop@inbouwnavigatie.com


Verzonden: maandag 28 januari 2019 10:21

Aan: 'Mike VanDeBeek' <info@mikevandebeek.nl>

Onderwerp: RE: Ingebrekestelling ordernummer: 6582 / ontbinden koopovereenkomst


Geachte heer van Beek,
Ik ga niet steeds in herhaling met u vallen.

U kunt een koopovereenkomst pas ontbinden wanneer u de leverancier in de gelegenheid heeft gesteld om het “defecte “product te herstellen cq te vervangen. Dit heeft u nog niet gedaan. Op dit moment bent u dus, hoe vervelend u het ook vind, zelf in gebreke.

Als u zo graag naar de rechtbank wilt dan moet u dan maar gelijk doen, totdat u het product niet aan ons verzonden heeft voor herstel kunnen wij formeel geen zaak tegen u starten. Wij zullen in contra ons verweer doen bij de rechtbank, voor ons geen probleem. Tevens zullen wij u aansprakelijk stellen voor smaad en laster in deze zelfde zaak.

Ik heb u al gevraagd om een voorstel te doen zodat buiten rechtwege middelen afscheid van elkaar kunnen nemen. Dit heeft u ook nog niet gedaan.

Ik zal u dan maar een voorstel doen, en ik verneem daar graag vandaag op anders vervalt dit voorstel. U retourneert ons het product compleet terug. Wij zullen uw aankoop bedrag van het toestel retourneren.
U kunt het product in de winkel aan ons retourneren dan krijgt u het betaalde bedrag contant terug. Als u dit per past wilt retourneren dan zult u het na ontvangst van het product via de bank retour krijgen.

Indien met dit voorstel akkoord dan betekent het ook dat partijen over en weer finale kwijting verlenen en dat betekend dus ook dat u uw geplaatste recensies, zoals voorgesteld door u  zelf, zult verwijderen.

Ik hoor het graag van u.
Indien u niet akkoord wilt gaan, ook prima, dan wachten wij het product retour  van u voor herstel.

De gebruiksaanwijzing ligt hier klaar. Deze is niet digitaal. Indien u het product retourneert dan heeft u de handleiding niet meer nodig. Indien u hem aanbiedt voor herstel dan zullen wij de handleiding aan u toesturen samen met het herstelde toestel.

Op dit moment wordt u aansprakelijk gehouden voor het verspreiden van smaad en laster en de materiële en inmateriele schade hiervan Onder voorbehoud van onze rechten en weren verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,
Kind Regards,

Liesbeth Molendijk.
Oberonweg 262
3208 PG  Spijkenisse
Tel 010 2026502


Einde e-mail: _____________________________>

Mijn reactie op deze e-mail is het volgende:

Geachte,

Ik ga akkoord met uw voorstel. Ik zal proberen persoonlijk bij u langs te komen en de zaken meteen af te wikkelen. Dat zal vermoedelijk a.s. vrijdag worden. Graag verneem ik van u of u cash geld hebt klaar liggen.

Ik ga verder geen enkele discussie met u aan of wie dan ook. Ik lever de radio af, geopende doos zodat u alles kunt controleren en bekijken. Graag ontvang ik dan zonder gemor en ophef het aankoopbedrag retour.
Wanneer ik thuis ben gekomen zal ik alle reviews van het web halen alsook mijn BLOG zoals ik u heb toegezegd.
Hoor graag van u
Kortom, ik ben in de auto gestapt met een kennis van mij want ik wilde bewust een getuige erbij hebben en ben naar Spijkenisse gereden.

Helaas hebben zij zich wederom niet aan hun woord gehouden. Ik heb niet het aankoopbedrag retour gehad maar een gedeelte. Aankoop was € 460,00 Euro + € 35,00 inbouw maakt totaal € 495,00 Euro, dus gauw nog even € 45,00 door de neus geboord naast alle bijkomende schade.

Ik heb er voor gekozen het eerste verlies als beste te nemen in deze zaak. Erg jammer dat het allemaal zo heeft moeten lopen. Voor mij…..? Nooit meer in dit leven zaken met hen. Al met al nog grote schade maar het eerste verlies is het beste. Even voor uw beleving het volgende:

Deze mensen, dit bedrijf, hoe graag ik ook zou willen, zijn gewoon niet eerlijk, agressief en ronduit onbeschoft. Liegen en bedriegen en dreigen met van alles en nog wat maar als het puntje bij paaltje komt dan blijft er niets anders over dan heel veel lucht.

Wat ik betreur is dat veel mensen, hun klanten overruled worden door de dames en inbouwnavigatie.com. Goed van tongriem gesneden en agressief waar veel mensen door dicht slaan. In een gesprek bijna geen doorkomen aan en dwingend.

Ik heb beloofd de reviews te verwijderen en zal dit ook doen, ik ben iemand van mijn woord. Echter ik was al onderweg van Marknesse naar Spijkenisse (naar hun onderweg) en was ter hoogte van Gorinchem toen ik een mail ontving met weer nieuwe eïssen. Ik moest eerst alle reviews verwijderen en daarna zou er pas tot betaling over worden gegaan. Dit kon ik onmogelijk onderweg doen en het meeste is ter plaatse gedaan. Ik heb gezegd de rest thuis te doen en ook de betrokken partijen van een brief voorzien. Gelukkig heb ik een getuige meegenomen en aangekomen in de winkel werd er weer van alles beweerd en dat er ook met grote regelmaat naar mij gebeld zou zijn. (wederom leugens)

Dit zijn allemaal praktijken waarvan ik zou zeggen samen met alle negatieve reviews deze zaak te weren van verder lidmaatschap en zelfs ondernemerschap. Ik heb alle correspondentie bewaard en dat was gelukkig mijn kracht alsook het review offensief tegen deze mensen.

Tijdens ons bezoek aan de winkel ging de telefoon en deed Sylvia zich voor als Karin (weer een alias). Hoe is dit allemaal mogelijk?

Ze verzocht mij een papier te ondertekenen. Dat bleek een creditnota te zijn met verder geen bijzonders er op. Dat heb ik ondertekend en heb € 450,00 cash ontvangen.

Ik was nog maar net de deur uit richting huis en ontving de volgende mail van haar:
CITAAT:

Van: inbouwnavigatie [mailto:verkoop@inbouwnavigatie.com] 
Verzonden: maandag 28 januari 2019 16:18

Aan: 'Mike VanDeBeek' <info@mikevandebeek.nl>

Onderwerp: RE: Ingebrekestelling ordernummer: 6582 / ontbinden koopovereenkomst

Geachte heer

U heeft wederom de reviews conform afspraak niet weggehaald
De review is nogsteeds zichtbaar op
Trustpilot
Webwinkel keurmerk
Google
U dient conform afspraak deze reviews weg te halen, zoals u getekend heeft en in uw emails afgesproken heeft , uiterlijk vandaag voor 2400 uur.

Mocht u in  gebreke blijven dan zullen wij morgenochtend u op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag gaan manen en middels voorlopige voorziening beslag voor de zekerheid van de nakoming van de verlichting bij de rechtbank Rotterdam aanvragen.

Ik hoop dat u het niet zo ver zal laten komen.
Onder voorbehoud van onze rechten en weren verblijven wij

Met vriendelijke groeten,
Kind Regards,

Liesbeth Molendijk
Oberonweg 262
3208 PG  Spijkenisse
Tel 010 2026502

Einde mail:

Zoals u leest, blijven er dreigementen komen en blijft dit bedrijf en deze personen mij lastig vallen. Met alle respect, ik stond (helaas voor hen) volkomen in mijn recht en mijn gelijk. Als dit niet zo was dan hadden deze mensen, dit bedrijf mij ook nooit uitbetaald. Het koste alleen erg veel energie en geduld en een hoop ergernis en verkoren tijd. Hoe kun je en wil je op deze manier zaken doen?

 Ik heb tot op de dag vandaag mijn rust proberen te bewaren hetgeen redelijk goed is gelukt.

Ik ga hen blokkeren in mijn mails en wil ook niets meer met hen te maken hebben. Echter, van deze dreigementen en trappen na ben ik totaal niet gediend.

Thuis gekomen heb ik direct deze brief opgesteld en gestuurd naar alle betrokken en geïnformeerde partijen. Voor mij is het klaar, echter gezien de gelezen reviews hebben nog veel mensen last van hun praktijken en ik hoop dat zij ook geholpen kunnen worden.

Tevens bij thuiskomst heb ik alle mij bekende reviews verwijderd daar waar mogelijk of de betrokken partijen geïnformeerd en gevraagd dit als nog te doen. Niet dat ik bang voor inbouwnavigatie.com ben maar omdat ik iemand ben die woord houd en doet wat hij zegt ondanks onbeschoft, leugenachtig en agressief gedrag van de tegenpartij. Ook u wil ik verzoeken deze zaak voor mij af te sluiten. Wilt u echter verder nog informatie en of info hebben ben ik uiteraard bereid u te woord te staan. Overigens wel graag per mail.

Vriendelijke dank voor tijd en inzet zover en een fijne dag verder.
Hieronder treft u de gegevens aan waar het om ging.

Op 24-09-2018 kocht ik een multimediaradio bij inbouwnavigatie.com, ordernummer: 6582 voor een bedrag van € 460,00. Ik had graag een nog meer precieze omschrijving willen geven maar heb tot op de dag van vandaag (zie dagtekening) nog steeds geen gebruiksaanwijzing en/of installatiehandleiding van hen ontvangen. (Daar werd hoe komisch ook wel naar gevraagd toen ik dit product terug bracht)
Volgens het Burgerlijk Wetboek moet het genoemde product alle eigenschappen hebben die nodig zijn om het normaal te kunnen gebruiken. Dat is/was nu niet zo. Ik heb over dit product de volgende klachten:
1.   Geen duidelijke handleiding;
2.   Geen installatie handleiding;
3.   HOME-Button blijft met grote regelmaat hangen;
4.   Kan geen Updates installeren m.b.t. navigatie;
5.   Bleutooth verbinding kan niet meer worden gecreëerd;
6.   WiFi verbinding kan niet worden gemaakt;
7.   Met grote regelmaat stopt de genoemde multimedia radio tijdens navigeren.
8.   Manier van aansluiten achteruitrijcamera is verkeerd omschreven op uw website en u refereert naar een meneer bij VW-Nederland / PON Dealer die men daar niet eens kent.
9.   DAB ontvangst levert veel storingen op.
Al deze klachten zijn diverse malen kenbaar gemaakt. Vanaf dag levering had ik al problemen met de agressieve manier van doen en handelen en maakten de communicatie het er niet makkelijker op. Mails werden gewoon niet beantwoord en ik ben 1x gebeld toen de eerste review werd geplaatst door mij via Google.

Dit was het avontuur.
Alle info, mails en dergelijke zijn opvraagbaar indien gewenst.

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,
Mike van de Beek
Bijlagen: 0
Einde verwoording. 

De reden dat ik dit WAARSCHUWINGSBERICHT op mijn BLOG plaats is puur dat ik te doen heb met alle andere gevallen die openlijk op het internet staan vermeld en eventuele toekomstige slachtoffers. En dat is denk ik niet zonder reden. Ik wil u allen maar waarschuwen, BEZINT EER GE BEGINT. Lees eerst de reviews van een bedrijf alvorens tot koop over te gaan. Soms is het helaas nog steeds te mooi om waar te zijn.

Ik voel mij volledig vrij om dit volledige bericht en de gang van zaken te publiceren. Dit zijn mijn negatieve ervaringen met dit bedrijf. Elke rechtsvervolging door dit bedrijf zie ik met volledig vertrouwen tegemoet. Het lijkt mij echter verstandig dat er geen enkele actie verder meer wordt ondernomen door dit bedrijf, want dan is de beer echt los. Géén mails meer, géén telefonisch contact op welke wijze dan ook en geen enkele briefwisseling. totaal géén enkel contact meer op welke wijze dan ook. Ik ben klaar met dit soort praktijken en ergernissen. Ik heb woord gehouden en de reviews allemaal verwijderd en betrokken partijen voorzien van een brief, 

Hebt u nog vragen n.a.v. dit WAARSCHUWINGSBERICHT, dan kunt u mij ten alle tijd benaderen.

Succes en een fijne dag verder
Mike


Helaas gaat de terreur door. Ik ben vandaag 29 januari 2019 wederom lastiggevallen en op een dermate manier dat ik wederom verschillende organisaties heb benadefrd en hen heb geïnformeerd over de werkwijze, bedreigingen, ongevraagd SPAM van inbouwnavigatie uit Spijkenisse.
Hieronder een kopie van de mail die ik heb verzonden naar de organisaties en inbouwnavigatie.

Geachte,

Laatste waarschuwing aan u, uw medewerkers en een ieder die aan uw bedrijf (inbouwnavigatie.com)  is gelieerd.
Wordt ik nog 1x lastig gevallen op welke wijze dan ook of respectloos lastiggevallen via ongevraagd SPAM SMSjes, trek ik alle registers open en daag u definitief voor het gerecht.

Ik heb door uw toedoen inmiddels de volgende organisaties wederom benaderd:
Klachten,nl
Consuwijzer
Webwinkelkeur
TROS/RADAR
TRUSPilot

Het ligt aan uzelf of u dit nog verder de spits wilt opdrijven. Email zal ik niet meer beantwoorden en/of op reageren als ook niet op uw SPAM berichten via de telefoon.
Laat het genoeg zijn ik ben niet meer gediend van uw dreigementen, mails, smsjes en telefoontjes.
Gaat u toch door ga ik per ogenblikkelijk de politie inlichten met alle verdere gevolgen van dien.


Inbouwnavigatie heeft mij uitbetaald na vier vervelende maanden. Ik heb u een 2x een brief gestuurd met uitleg. Ik wilde de zaak stoppen echter had bij verschillende reviews laten weten dat inbouwnavigatie mij heeft uitbetaald. Niet meer en niet minder.

En dit is de enige regel die ik heb laten staan bij sommige. Niets ten nadele en heb alle reviews verwijderd. Zij willen echter dat ik zelfs deze ene regel ga verwijderen en wordt nu gestalkt via SMS berichten.
Ik heb kenbaar gemaakt dat ik niet meer lastig wik worden gevallen door inbouwnavigatie, haar medewerkers of wie dan ook gelieerd. Helaas wordt dit door deze zeer agressieve verkopers genegeerd en proberen zij mij op alle mogelijke manieren te bellen. Eerst anoniem en vervolgens met een 06-nummer. Ik heb de nummer die mij bekent zijn geblokkeerd op mijn toestel maar berichten komen helaas alsnog binnen, zie bijlagen. Wat u ermee doet of kan doen weet ik niet, maar het zou mooi zijn als deze terreur stopt.

Kopie 1e bericht via sms nummer +31 6 43 0841 66 - 17:59u.
U heeft de reviews niet verwijdert Zoals afgesproken u heeft de verbinding met mevrouw Sappemeer net verbroken ik ga beslag laten leggen op uw ing rekening en voorlopige voorziening laten treffen op uw woonhuis in uw eigendom alle kosten komen voor uw rekening . U bent geen man van afspraken maar u heeft er wel voor getekend ! Sorry maar dan moet het maar zo ! Dit gaat u heel veel geld kosten omdat u zelf uw handtekening heeft gezet 

Kopie 2e bericht via sms nummer +31 6 43 0841 66 - 18:06u.
Klacht.nl trustpilot kiaclub en Google daar heeft u niet op verwijdert

Kopie 3e bericht via sms nummer +31 6 43 0841 66 - 18:16u.
Ik wil alleen van u weten of u uw afspraak gaat nakomen anders worden de stukken morgenochtend ingediend bij de rechtbank Rotterdam graag uw bevestiging.


Ik heb nergens voor getekend als alleen voor een creditnota.Mocht dit anders blijken dan leg ik u ook nog eens valsheid in geschrifte ten last. LET OP:..... IK HEB EEN GETUIGEN.

Mocht inbouwnavigatie blijven stalken en mij ongevraagd SMSjes sturen dan open ikzelf een rechtszaak met alle kosten en narigheid van dien. Het moet nu echt stoppen. Zo niet dan verhaal ik ook alle gemaakte onkosten die u gemakshalve maar niet betaald heeft. . Ik reserveer hierbij openlijk mijn rechten en zal alle kosten die volgen op inbouwnavigatie.com en haar medewerkers verhalen daar waar nodig.

Geachte, , ik heb graag dat u dit bedrijf stopt. Ik heb er meer dan genoeg van en vele met mij. Kom graag met u in contact.

Hartelijke groet

Mike


Geen opmerkingen:

Een reactie posten