donderdag 29 november 2018

Van het GAS AF.

Van het gas af.

Hoe krom is wederom de wet- en regelgeving. Netwerkbeheerders vragen torenhoge bedragen om je van het gas af te sluiten. Dat staat haaks op de Kabinetsplannen om snel 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas te halen. Mijn vraag is dan ook. Hoe dan?

De krant het  Algemeen Dagblad ook wel bekend onder de afkorting AD schrijft ook over deze idiote torenhoge boete die wordt opgelegd.

Wij hebben onze woning in de maand oktober 2018 gekocht. Inmiddels erg veel geïnvesteerd in Energie Neutraal wonen. De netwerkbeheerder hebben wij benaderd met de mededeling dat wij nu juridisch eigenaar zijn geworden en wij van het gas af willen. Naar onze mening is de juridische eigenaar van de woning per aankoopdatum veranderd naar onze naam. Op grond van o.a. dit argument willen wij kosteloos van het gas af. Tot onze verrassing legt de netwerkbeheerder dit gewoon naast zich neer.

Wij kregen uiteindelijk na lang wachten een antwoord op één van onze e-mails:

Kopie antwoord Liander:
"Geachte heer en mevrouw Van de Beek,

Op 20 november heeft u ons een e-mail gestuurd. Hierin reageert u op mijn eerdere e-mail over het niet gebruiken van uw gasaansluiting. In deze e-mail leest u mijn reactie.

Energiezuinig
Wij vinden het fijn om te horen dat u bezig bent geweest uw woning zo energie neutraal mogelijk te maken. Liander is hier groot voorstander van. Wij begrijpen dat dit hoge kosten met zich mee heeft gebracht.

Leegstandscontract
U vraagt of het klopt dat er geen kosten zijn verbonden aan een leegstandscontract. Dit klopt niet. U betaalt een aangepast bedrag aan de energieleverancier zodat de vastrechtkosten betaald worden.

Verwijderen en tijdelijk afsluiten
U geeft aan dat u hier geen belang bij heeft. In verband met de veiligheid is het beleid van Liander dat een actieve gasaansluiting verwijderd dient te worden. Wij brengen daarvoor kosten in rekening bij de klant.

Voorstel
De Geschillencommissie Energie (de commissie) heeft momenteel een vergelijkbare zaak in behandeling. In deze zaak verwachten wij in januari/februari 2019 een uitspraak. Om praktische redenen stel ik voor dat dat wij de discussie over dit onderwerp uitstellen totdat de commissie uitspraak heeft gedaan. Mogelijk biedt deze uitspraak aanknopingspunten om deze discussie te beëindigen. Mocht dat niet het geval zijn, dan staat het u uiteraard vrij om uw klacht alsnog aan de commissie voor te leggen. Door het instemmen met het uitstellen van de discussie geeft u dus geen rechten prijs.

Voor de volledigheid merk ik nog op dat dit bericht niet betekent dat de uitspraak van de commissie per definitie tot een wijziging van het beleid van Liander zal leiden. Het bericht is slechts bedoeld om, in afwachting van de uitspraak van de commissie, verdere discussie en mogelijk zelfs vergelijkbare klachten bij de commissie en daarmee gepaard gaande kosten te voorkomen. Ook Liander behoudt zich dus alle rechten voor.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Op www.liander.nl vindt u antwoord op alle veelgestelde vragen. U kunt mij ook bereiken door deze e-mail te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Suzanne Jansen 
Medewerker Klant & Markt"
Einde kopie antwoord Liander:

Hoe kun je het verzinnen. Ik (wij) komen graag in contact met mensen die ook tegen deze uitdaging en problematiek aanlopen om samen een front te vormen tegen deze mentaliteit en misplaatste zeer hoge afsluitkosten. Dit is een onterechte verplichting wat wordt opgelegd. Ik ben benieuwd wie en wat hier op wil reageren


Ik (wij - Inge & Mike) zouden het ook enorm waarderen wanneer er een jurist en/of advocaat zich over deze zaak zou willen buigen. Wie weet iemand of heeft iemand die deze knowhow in huis heeft? Wie wil zich aansluiten om samen een front te vormen.

Hartelijke groet

Mike.


Meer weten? klik op één van de onderstaande LINKS:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten